Maampii, Ninaatig da-dibaataanan nooj kidwinan miinwaa ezhinakaazang.